VAŠE NÁZORY

ČO SI MYSLÍTE O EURÓPSKEJ ÚNIÍ? 

“Za seba môžem povedať, že sa určite zlepšili podmienky pre študentov, ktorí majú záujem študovať v zahraničí (viď program Erasmus), avšak ešte stále je tam čo zlepšovať. Aj napriek tejto možnosti ju študenti nevyužívajú dostatočne ba priam si dovolím povedať až žalostne málo. Hovorím zo svojej vlastnej skúsenosti, keď som sa pred nedávnom hlásil na zahraničnú univerzitu. Mnoho študentov sa nechá odradiť už len kvôli samotnej byrokracii, ale to už je iná téma. Tiež som postrehol lepšie podmienky a jednanie s občanmi EÚ v zahraničí a v rámci EÚ popri svojich cestách. Napríklad pri vybavovaní administratívy v cudzej krajiny je to o niečo jednoduchšie. No a v neposlednom rade sú to aj nové pracovné príležitosti pre občanov EÚ. Tieto zmeny sa ma priamo dotkli.” - Viliam

 

“V deň, keď naša republika vstúpila do Európskej únie som si myslela, že situácia na Slovensku sa radikálne zmení k lepšiemu. Dnes sa môj pohľad na danú vec zmenil. Je síce pravda, že máme otvorené hranice a že prišli noví investori, no situácia na Slovensku je v hroznom stave. Veľmi vysoká nezamestnanosť, stále väčšie odvody zo mzdy a to len pre skoro 1/3 obyvateľstva (Rómovia) čo nepracuje a ani nikdy pracovať nebude. Je hrozné, že ako mladí, tak aj starší ľudia musia odchádzať za prácou do zahraničia, aby si mohli zarobiť nejaké tie peniaze relatívne rýchlo. Vstupom do eurozóny (prijatie eura) sa zas zjednodušil platobný styk s cudzinou, najviac oceňujem najmä zlepšenie u bytu a založenie rodiny. Prečo táto vláda dopustila takúto situáciu? Prečo neponúkne také možnosti, aby ľudia nemuseli cestovať do zahraničia? Potom nech sa nikto nečuduje, že pôrodnosť na Slovensku klesá a že je čoraz menej sobášov. Vláda by už konečne mohla prikročiť k radikálnym zmenám tejto situácie, aby sme sa na Slovensku už konečne mali dobre.” -Beáta

“Vstup do EÚ pre mňa ako osobu z praktického hľadiska znamená najmä zlepšenie mobility. Vstupom do Shengenu opadli obštrukcie s pasovými kontrolami, na letiskách sú pre občanov členských štátov EÚ vyhradené kontrolné miesta, kde to ide rel
prístupu k mikroplatbám. S tým súvisí lepší obchodný styk a podnikanie. Potenciálne sa pre mňa, ako mladého človeka, ktorý ovláda dva cudzie jazyky, otvorili dvere k zahraničným pracovným možnostiam. V tomto smere však ešte máme na Slovensku čo zlepšovať pokiaľ ide o poskytovanie informácií a celkovú integráciu s domácim trhom práce.” - Richard

“Môj život sa veľmi nezmenil, ale pozitívum určite pre mňa boli v tom čase nové príležitosti v zahraničí (napr. práca v Írskej rep.) a bezcolný a bezhraničný styk s členskými štátmi a urýchlený postup pre občanov EU počas pasových a batožinových kontrol na letiskách. Vstup si pochvaľujem aj z dôvodu vstupu nových zahraničných investorov, čo sme pocítili, myslím, všetci.” – Peter

ČO SI MYSLÍTE VY O EURÓPSKEJ ÚNIÍ, NAPÍŠTE NÁM TO NA – sme.mladieuropania@gmail.com! Budeme sa tešiť! Lebo spoločne môžme zmeniť veci k lepšiemu!