O NÁS

Sme tím mladých ľudí, ktorým svet okolo nás nie je ľahostajný.  Myslíme si, že mladí musia byť aktívni.  Preto sa  svojimi aktivitami snažíme mladým ľuďom ukázať, že veci verejné, ako aj život v Európskej únii, sa nás bezprostredne dotýkajú a ovplyvňujú náš každodenný život.

Naša spolupráca je postavená na partnerstvách; spolupracujeme s osobnosťami, s mimovládkami, s inštitútmi, jednoducho so všetkými, ktorí zdieľajú naše spoločné hodnoty a chcú pridať ruku k dielu!

Našou činnosťou prispievame k základným pilierom zdravej spoločnosti a jej vyváženej budúcnosti, v prospech rozvoja demokracie, tolerancie a rodovej rovnosti. Snažíme sa spoznávať navzájom naprieč Európou, aj za jej hranicami a nadväzovať vzájomnú spoluprácu. Cieľom je najmä osveta, vzdelávanie a zvyšovanie povedomia o živote v Spoločenstve, príklady a skúsenosti našich priateľov (nielen) v Európe.

Naša predstava o budúcnosti: Našou víziou sú mladí ľudia, ktorí sa aktívne zúčastňujú rozhodovacích procesoch na všetkých úrovniach, ktorí vplývajú na národný rozvoj a medzinárodnú spoluprácu. Všeobecné i politické zvýšenie uznania práv a ašpirácie mladých ľudí tak, aby mohli sami podporiť a spolupracovať, ako rovnocenní partneri, na národných/európskych politikách, nielen pre mládež. Mladí ľudia však musia prevziať zodpovednosť a uchopiť sa možnosti, nie čakať na to, kedy im autority vytvoria priestor.

Pridaj sa aj ty budovať našu budúcnosť :)