ČASTÉ OTÁZKY

Čo sú Mladí Európania?

Mladí Európania je občianske združenie, registrované na Ministerstve vnútra SR podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Mladí Európania, .o.z. majú Štatistickým úradom SR pridelené IČO: 42184606

Čo je predmetom činnosti Mladých Európanov?

Združovanie mladých ľudí, rozvoj ich spolupráce, šírenie liberálnych myšlienok, tradícií a hodnôt, šírenie myšlienok rozvoja demokracie, slobody, solidarity, tolerancie, rešpektu k ľudským právam, rodovej rovnosti a k životnému prostrediu.

Ako Mladí Európania napĺňajú svoje ciele?

* realizáciou vzdelávacích, kultúrno-spoločenských a iných podujatí
* prednáškami, diskusiami, workshopmi, konferenciami a školeniami
* podporou vzdelávania, odborného rastu a iniciatívy mladých ľudí
* spoluprácou so štátnymi aj neštátnymi inštitúciami v rámci EÚ a zahraničia, podporou a participáciou na aktivitách občianskych združení, nadácií a ďalších komunít odborného zamerania

Kto môže byť Mladým Európanom?

Každý, kto dovŕšil 18 rokov, súhlasí s cieľmi združenia a stanovami (nájdeš v časti DOKUMENTY).  Členmi združenia môžu byť okrem fyzických osôb, aj právnické osoby.

Ako sa môžem stať Mladým Európanom?

Stačí vyplniť a poslať prihlášku o členstve združenia. O prijatí prihlášky bude záujemca informovaný (zvyčajne do 3-7 pracovných dní). O ďalšom postupe bude každý člen ME informovaný emailom.

Čo môžem robiť ako Mladý Európan?

Ako aktivista, spolupracovník, sympatizant, pozorovateľ, či člen združenia môžeš seba a svoje aktivity prezentovať pod značku Mladých Európanov na domácej a medzinárodnej úrovni. Tvojej realizácii nekladieme žiadne hranice, ak nie je v rozpore s hodnotami a cieľmi združenia.

Aké sú oblasti spolupráce?

Oblasti spolupráce sú len orientačné, medze sa nekladú:

*Tvorba blogov na témy, ktoré ťa zaujímajú, prezentovanie svojich názorov či skúseností, skúsenosti iných, alebo uverejňovanie rozhovorov s motivujúcimi osobnosťami či článkov o zaujímavých projektoch;

*Prezentovanie vlastných tém alebo prác na niektorej z medzinárodných konferencií alebo workshopoch, ktorých sa zúčastňujeme a ktoré spoluorganizujeme. Tvoje príspevky tiež môžu byť publikované v niektorých elektronických či printových publikáciách.

*Organizácia eventov, radi zrealizujeme Tvoj zaujímavý námet na event pod záštitou nášho združenia, prípadne ho predstavíme inštitúciám, ktoré poskytujú granty na mládežnícke alebo pro-európske projekty

Akú finančnú odmenu dostávam za spoluprácu s Mladými Európanmi?

Spolupráca s Mladými Európanmi je založená na báze dobrovoľníctva, to znamená, že členovia združenia ani naši podporovatelia nie sú finančne ohodnotení. Aktívni členovia dostávajú príležitosť sebarealizácie, či reprezentácie ME a samých seba na medzinárodných konferenciach či podujatiach.

Musím byť členom alebo prívržencom politickej strany na to, aby som mohol spolupracovať s Mladými Európanmi?

Členstvo v našom združení ani spolupráca s ním, nepodliehajú žiadnemu politickému záväzku. V našom združení spolupracujú ľudia rôzneho osobného či politického presvedčenia. Jedinou podmienkou je súhlasiť s našimi hodnotami a cieľmi združenia, nebyť v rozpore s princípmi, na ktorých majú  Mladí Európania svoj základ.

Je členstvo v Mladých Európanoch spoplatnené?

Členstvo v našom združení je bez členského poplatku. Je na báze dobrovoľníctva, ktoré ti avšak dopomôžu spoznať nové osobnosti a zaujímavých ľudí, ktorí ti v budúcnosti môžu pomôcť v tvojom kariérnom či osobnostnom raste. Členstvo taktiež predstavuje príležitosť priamo sa podieľať na chode ME, zúčastňovať sa na konferenciách, diskusiách, nenahraditeľnú šancu na sebarast a sebarozvoj. A ešte nejaké to “kafíčko“ od nás dostaneš grátis :)).

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhaj kontaktovať na e-mail sme.mladieuropania@gmail.com Tešíme sa na Teba!